DEWAN GURU

Hj. Parhanah, MM
Kepala Sekolah

Pendidikan : S2
Jabatan : Kepala Sekolah
Mapel : - 

parhanah@smkalstar.sch.idFacebook
Siti Komariah, SE
WaKa. Humas

Pendidikan : S1
Jabatan : WaKa. Humas 
Mapel : Seni Budaya dan Akutansi Dasar

bunda@smkalstar.sch.idFacebook
Drs. Fachrudien
WaKa. Kurikulum

Pendidikan : S1
Jabatan : WaKa Kurikulum
Mapel : Bahasa Inggris

fachrudien@smkalstar.sch.idFacebook
Syarifuddin,S.P.Ai
WaKa. Kesiswaaan

Pendidikan : S1
Jabatan : WaKa. Kesiswaan 
Mapel : Bahasa Arab

Facebook
Satriana. SE
KaProg AKL

Pendidikan : S1
Jabatan : KaProg AKL 
Mapel : Akuntansi Keuangan

satriana@smkalstar.sch.idFacebook
Lamsarma L, S.Pd
KaProg OTKP

Pendidikan : S1
Jabatan : Guru
Mapel : Kearsipan

lamsarma@smkalstar.sch.idFacebook
Sri Sutarsih, S.Pd
KaProg BDP

Pendidikan : S1
Jabatan : KaProg BDP 
Mapel : Ekonomi Bisnis dan Menata Produk

sri.sutarsih@smkalstar.sch.idFacebook
Hj. Fadlilah, SH
Sarana dan Prasarana

Pendidikan : S1
Jabatan : Sarana dan Prasarana 
Mapel : Logistik Sarana dan Prasarana

fadlilah@smkalstar.sch.idFacebook
Hj. Saidah, S.Pdi
Guru

Pendidikan : S1
Jabatan : Guru 
Mapel : Bahasa Arab dan Pendidikan Agama Islam

saidah@smkalstar.sch.idFacebook
Wahyu Suyanti, S.Pd
Guru

Pendidikan : S1
Jabatan : Guru 
Mapel : Bahasa Indonesia

wahyu.suyanti@smkalstar.sch.idFacebook
Lia Marantika, S.Pd
Guru

Pendidikan : S1
Jabatan : KapRog OTKP
Mapel : Bahasa Inggris dan K3LH

lia.marantika@smkalstar.sch.idFacebook
Novan Wibisono
Guru

Pendidikan : S1
Jabatan : Guru 
Mapel : Pemograman Dasar

Novan@smkalstar.sch.idFacebook
Pitri Yulianti, M.Pd
Guru

Pendidikan : S2
Jabatan : Guru 
Mapel : Matematika

pitri@smkalstar.sch.idFacebook
Yunita Afrida Yanti, M.Pd

Pendidikan : S2
Jabatan : Guru 
Mapel : Matematika dan IPAS

@yunitaafsheena96
Kafa Billahi Syahida

Jabatan : Guru 
Mapel : Bahasa Arab

Rifa Dhia Shavira, S.Pd

Pendidikan : S1
Jabatan : Guru 
Mapel : Matematika

Iwan Apriadi, SE

Pendidikan : S1
Jabatan : Operator Sekolah
Mapel : -

Qaidar Firman Mutaqien


Jabatan : Kepala TU
Mapel : -

Muh Doris

Jabatan : Kepala Perpustakaan
Mapel : -