UJIAN ASASG SMK AL HIDAYAH LESTARI

Ujian Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

HALAL BIHALAL

Halal Bihalal SMK AL HIDAYAH LESTRAI sebelum masuk sekolah. Pada dasaranya halal bihalal bertujuan untuk bisa terus bersilahturahmi, saling menerima, saling memaafkan, saling menghalalkan kesalahan saudara kita